Ensivaste

 

Nousiaisten VPK aloitti ensivastetoiminnan kesäkuussa 2016. VPK:n ensivasteella tarkoitetaan lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kykenee antamaan ensiapua tehokkaampaa hoitoa ja joka tavoittaa hätätilapotilaan todennäköisesti ennen ensihoidon ambulanssia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hätätilanteessa paikalle voi ennen ensihoitoyksikköä saapua Nousiaisten VPK:n ensivasteryhmä. Ensivastetoiminnalla pyritään nopeuttamaan hätätilapotilaan hoidon aloittamista ja täten parannetaan potilaan mahdollisuutta selvitä hätätilanteesta.

Ensivasteyksiköllä on valmius tehdä ensiarvio tilanteesta, suorittaa hätäensiapu potilaan peruselintoimintojen eli hengityksen ja verenkierron turvaamiseksi, sekä raportoida tilanteesta matkalla oleville ensihoidon yksiköille (ambulanssi / ensihoitoa antava lääkäriyksikkö). Koulutusvaatimus ryhmässä toimivilla on palokuntien ensiapukurssi sekä ensivastekurssi. Henkilöstöön kuuluu myös terveydenhuollon ja pelastusalan ammattilaisia.

Ensivasteen hälyttäjänä toimii hätäkeskus, joka riskiarvion tehdessään on todennut potilaan hyötyvän nopeasta avusta. Samaan aikaan kohteeseen hälytetään myös ensihoitoyksikkö eli ambulanssi. Ensihoitajat jatkavat ensivasteen aloittamaa hoitoa, sekä kuljettavat tarvittaessa potilaan. Ensivasteyksikkö ei siis kuljeta potilasta hoitopaikkaan, vaan tukee ja auttaa varsinaista sairaankuljetusta.

Ensivasteryhmä ei päivystä paloasemalla, vaan hälytyksiin lähdetään kotoa, kuten muihinkin palo-ja pelastustoimen tehtäviin.

Yhteystiedot

Nousiaisten VPK ry
Mietoistenkuja 5
21270 Nousiainen

nousiaistenvpk(at)vs-alpe.fi

Lisää yhteystietoja >