Harrastustoiminta Nousiaisten VPK:ssa on monipuolista ja sopii kaikenikäisille. Mukaan voit liittyä minkä ikäisenä tahansa, ilman aiempaa kokemusta.

Harrastustoiminta Nousiaisten VPK:ssa

 

Harrastustoiminta Nousiaisten VPK:ssa on monipuolista ja sopii kaikenikäisille. Mukaan voit liittyä minkä ikäisenä tahansa, ilman aiempaa kokemusta. Eri ryhmien harjoituksia voi tulla seuraamaan paikan päälle ja tutustumaan toimintaan paremmin, ennen kuin tekee päätöstä liittyä mukaan ryhmään. Ryhmien tarkemmista harjoitteluaikatauluista saat tietoa ryhmänjohtajilta.

 

Hälytysosasto

 

Hälytysosasto on palokunnan ulospäin näkyvin osasto, joka suorittaa palo- ja pelastustoimen operatiivisia tehtäviä. Nousiaisten VPK:lla on voimassa oleva sammutussopimus Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen kanssa. Palokunnan lähtöajaksi on sovittu ensimmäisen pelastusyksikön ( NO11 ) osalta 5 minuuttia, vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Nousiaisten VPK:n hälytysosaston tehtäviin kuuluu myös ensivastetoiminta.

Yksikön minimivahvuus on 1+3, muodostuen yksikönjohtajasta, konemiehestä sekä yhdestä savusukelluskelpoisesta pelastusparista.

Osaston vahvuus tällä hetkellä on 30 henkilöä. Osastoon kuuluu: 5 yksikönjohtajaa, 21 sammutusmiestä ja 4 sammutusmiesharjoittelijaa. Savusukelluskelpoisia tästä määrästä on tällä hetkellä 15 henkilöä, pitäen sisällään myös koko palokunnan päällystön.

Hälytysosastolaiset toimivat myös palokuntanuorten kouluttajina. Siviiliammatin tuoma kokemus ja osaaminen on merkittävä lisäarvo palokuntanuorten ja hälytysosastolaisten kouluttamisessa. Hälytysosasto harjoittelee erikoistaitoja viikoittain, harjoitukset ovat pääsääntöisesti Nummen asemalla keskiviikkoisin klo 19.00 alkaen.

Jos hälytysosaston toiminta kiinnostaa, tervetuloa tutustumaan paloasemalle. Lisätietoja hälytysosaston toiminnasta saa ottamalla yhteyttä palokunnan päällikköön tai koulutuspäällikköön.

Nuoriso-osasto

 

Nuoriso-osaston toiminnan kantavana ajatuksena on opettaa nuorille kansalaistaitoja, joiden avulla he osaavat toimia oikein äkillisissä onnettomuustilanteissa. Nämä taidot tulevat tutuiksi erilaisissa palomies- ja ensiapuharjoituksissa.

Nuoriso-osastolla turvataan osaltaan myös palokunnan toiminnan jatkuvuutta kasvattamalla ja kouluttamalla uusia hälytysosastolaisia. Viikoittaisten harjoitusten lisäksi palokuntanuoret osallistuvat niin alueellisille kuin valtakunnallisillekin nuorisoleireille, sekä erilaisiin kilpailuihin ja retkiin.

Nuoriso-osasto kokoontuu sekä Nummen että Valpperin paloasemalla maanantaisin kello 18.00. Harjoitukset kestävät yleensä 1-2 tuntia. Nuoret saavat harjoituksiin palokunnalta käyttöönsä kypärän ja haalarit. Nuoriso-osastoon voivat liittyä kaikki palokunnan toiminnasta kiinnostuneet 7-17 vuotiaat pojat ja tytöt. 16 vuotta täytettyään nuoriso-osaston jäsenet voivat osallistua soveltuvilta osin hälytysosaston harjoituksiin.

Veteraaniosasto

 

Veteraaniosasto on yksi palokunnan kolmesta alaosastosta. Veteraaniosaston tarkoitus on tukea palokunnan toimintaa, herättää ja edistää myönteistä suhtautumista palo- ja pelastustoimialaan sekä vaalia palokuntahenkeä ja palokunnan perinteitä.

Veteraaniosastoon kuuluvat ovat palokuntatoiminnassa mukana olevia, jo operatiivisen sammutus- ja pelastustoimintansa lopettaneita henkilöitä. Veteraaniosasto kokoontuu kerran kuukaudessa. Palokuntaveteraanit järjestävät erilaisia talkoita, retkiä sekä kunnostavat palokunnan vanhaa kalustoa muistuttamaan tulevia sukupolvia palokunnan alkuvuosien taipaleesta.

Naisosasto

 

Harrastustoiminta Nousiaisten VPK:ssa kattaa myös naisosaston. Osaston toiminta on monipuolista ja mottona onkin ”jokaiselle jotain omien taitojen ja kykyjen mukaan”. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 8 aktiivista naista.

Järjestämme ja osallistumme erilaisiin VPK tapahtumiin. Naisosasto auttaa ja tukee toiminnallaan nuoriso- ja hälytysosastoa.

Perinteistä palokuntanaisten toimintaa on ollut ja on edelleen muonitus ja muu huoltotoiminta. Nykyään mukaan ”kokkisotaan” ovat tervetulleita myös miehet. Hälytysmuonitus on nopeaa ruoka- ja juomahuoltoa suurpaloissa, onnettomuuksissa ja etsinnöissä. Joukkomuonitusta tehdään palokuntaleireillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Nousiaisten VPK:n naisosastolla on voimassa oleva muonitussopimus Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että, mikäli alueella tarvitaan hälytysosastoille muonitusta pitkäkestoisessa hälytyksessä, aluepelastuslaitos tilaa osastoltamme muonituksen.

Palokuntanaisena olet osana yhteisöä ja saat auttaa muita.”

Yhteystiedot

Nousiaisten VPK ry
Mietoistenkuja 5
21270 Nousiainen

nousiaistenvpk(at)vs-alpe.fi

Lisää yhteystietoja >